Redigering


Hver hjemmeside kan opsættes til et eller flere redigeringsfelter efter behov. Dette kunne være valg af top-billede, valg af ny­heds­liste, to eller flere enkelt­stående kolonner mv.
Ud for titel og beskrivelse findes en knap som viser hvor mange besøgende den valgte side får samt hvilke søgeord siden bliver fundet med.

 

 

Fil-browser

Med fil-browseren organiserer du dine billeder, pdf'er mv. og fin­der dem let, når du vil indsætte bil­le­der eller linke til div. dokumenter.

 

Upload indstillinger

Når billeder uploades
med fil-browseren (ovenfor) kan du væl­ge mellem et antal præ-definere­de upload indstillinger. Hermed bliver billederne automatisk ska­leret til bestemte mål under up­load.

(tilvalg)

 

Statistik

Under statistik kan du se sitets PageRank, daglige besøgende fordelt på sprog, brugte søgeord, samt hvilke sider som findes hvor­fra, sidevisninger, visninger for­delt på hjemmesidens sprog, re­ferrers (links fra), uddybning af besøg seneste uge samt besøg fra Google annoncer (AdWords) hvis dette tilvælges.

 

Mini-skabeloner

Her kan defineres små stumper indhold, som dermed kan indsæt­tes ved redigering af sider.
Her på sitet benyttes mini-skabe­loner til opdelinger i f.eks. smal og bred spalte, samt indsættelse af disse blå kasser med runde hjørner.
Kun fantasien sætter grænsen.

(tilvalg)

 

Typografiark


Her defineres formateringer som senere kan benyttes ved redige­ring af sider.

Dette kunne være en bestemt ty­pografi, som bruges når der skri­ves "SOLGT", eller når billeder skal placeres på en nem måde.

Dette fremmer ensartetheden og gør formatering nemmere.

(tilvalg)

 

Site-skabelon

Her defineres hvordan hjemme­siden skal opbygges, lidt som brevfletning i Word, da der ind­sættes koder for hvor div. indhold skal placeres.

Hver hjemmeside kan have flere skabeloner, som benyttes til alm. visning, print-venlig side og evt. til mobil-indhold.

 

Stylesheet


Her defineres bl.a. hvordan brødtekst og overskrifter skal formateres.

 

JavaScript


Her kodes div. javascripts som kan indsættes i skabeloner eller direkte ved side-redigering. Dette kunne være til validering af kontaktformular mv.

 

Snippet


Nogle informationer gentages på mange sider - eller måske direkte i side-skabelonen som f.eks. en bund med kontaktoplysninger.

Hvad er mere naturligt i disse genbrugstider end at indføre "Snippets" - små stumper indhold som kan gentages alle steder, og som kun skal redigeres et sted.

En helt CO2-neutral hjemmeside bliver det dog ikke til ;-D

 

Plug-in


Plug-ins tager over når der stilles særlige krav, som f.eks. at hjem­mesiden trækker oplysninger direkte fra dit regnskabs- eller lagerstyrings-program.
Hermed kan hvad-som-helst programmeres direkte i CMS'et.

Plug-ins benyttes også til at generere menu-struktur, sitemap, nyheds-lister mv.

 

Pege-domæner

Her administrerer du

Gehrcke.com    •    Oldbuen 19    •    2620 Albertslund    •    tel. 4078 4099    •    finngehrcke.com